Top 8: A-kasse for selvstændige

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

A-kasser er også for selvstændige. Når du starter egen virksomhed, er det ofte forbundet med stor risiko. Kan det briste eller bære? Med en a-kasse kan du sikre dig selv mod et større økonomisk tab, hvis du skulle være så uheldig at virksomheden lukker ned. Se de bedste a-kasser for selvstændige her.

Her er de 8 bedste a-kasser for selvstændige

Som selvstændig har ud mange gode a-kasser at vælge imellem. Der er både tværfaglige a-kasser, som byder alle slags virksomheder velkommen, samt a-kasser med særligt fokus på både selvstændige, salg og marketing. Se hvilke a-kasser, vi anbefaler til selvstændige herunder.

#1FTFa-Logo 468 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#2Det-Faglige-Hus-Logo 486 kr./md.
A-kasse
555 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#3Business-Danmark-Logo 490 kr./md.
A-kasse
657 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Salg & marketing
#4Min-A-Kasse-Logo 490 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#5Frie-Logo 498 kr./md.
A-kasse
567 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#6CA-Logo 505 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#7Krifa-Logo 505 kr./md.
A-kasse
655 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#8ASE-logo 514 kr./md.
A-kasse
588 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag

Hvorfor a-kasse som selvstændig?

Når man springer ud som selvstændig, giver det uanede muligheder for at tjene penge og blive den bedste i sit fag. Med mulighederne følger dog også en stor risiko for at tabe det hele, hvis markedet ændrer sig eller konkurrencen bliver for hård. Her kan a-kassen være et fint sikkerhedsnet, da den sikrer dig en indtægtskilde ved arbejdsløshed. Du behøver ikke sælge huset eller skille dig af med bilen, da der ikke er regler omkring formue når du modtager dagpenge.

Undertegnede har selv drevet virksomhed gennem de sidste 7 år, og kender derfor alt til risici og udfordringer herved. Det var derfor nærliggende at tage udgangspunkt i egne erfaringer, men også mit netværks bevæggrunde til at blive medlem af en a-kasse som selvstændige.

5 grunde til at melde sig ind i en a-kasse som selvstændig

 • Ved konkurs kan du få ret til dagpenge, så du ikke behøver gå fra hus og hjem. Retten til dagpenge har du, selvom du eksempelvis ejer hus eller bil. Kontanthjælp kan du derimod kun få, hvis du har givet afkald på alt og kun har en lille kontant beholdning.
 • Ved ledighed får du flere ressourcer og hjælperedskaber til rådighed, så du hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. A-kassen hjælper dig på vejen ved at stille forskellige kurser og webinarer til rådighed, og det er ikke unormalt at a-kassen har sin egen netværksgruppe på eksempelvis LinkedIn.
 • Du får ro i sindet med en a-kasse. Som selvstændig løber du en stor risiko, og det er rart at vide at du har noget at “falde tilbage på” hvis drømmen braser. Ikke alle selvstændige klarer sig for tid og evighed, og her er udgiften til a-kassen en beskeden afskrivning.
 • Med a-kasse kan du supplere op med lønsikring. En lønsikring giver dig mulighed for at sikre op til 90% af din indkomst, således at du ikke mærker ændringer i din privatøkonomi. Prisen på lønsikringen sættes efter dit lønniveau, så du kan selv vælge hvor høj en indkomst du ønsker at forsikre.
 • Bliver du lønmodtager, kan du beholde din anciennitet og dermed retten til dagpenge fra din periode som selvstændig. Derfor vælger mange at forblive medlemmer af deres a-kasse, når de eksempelvis springer ud i et nyt forretningseventyr.

Læs også: Hvorfor a-kasse som selvstændig?

Hvordan kan man ellers sikre sig som selvstændig?

Som selvstændig kan du sikre dig yderligere, ved at tegne en lønsikring. Lønsikringen tegnes typisk sammen med din a-kasse, men i nogle tilfælde formidler a-kassen blot lønsikringen. Denne tegnes således hos et af de store forsikringsselskaber, som administrerer selve forsikringen.

En lønsikring er god at have, hvis du ikke kan leve af dagpengene. Du bestemmer selv din dækning, og vælger dermed selv om du ønsker en høj eller lav præmie.

Undtagelser

Der er nogle enkelte undtagelser, som er værd at være opmærksom på når du tegner lønsikring. Undtagelserne har betydning for om du kan gøre brug af lønsikring eller ej.

 • Du lukker din virksomhed i kvalifikationsperioden. Denne periode varierer, men fremgår af din forsikringspolice.
 • Du har fået karantæne i a-kassen. Eksempelvis fordi du allerede har opbrugt retten til dagpenge i indeværende periode.
 • I visse tilfælde er du udelukkende dækket af din lønsikring, i tilfælde af konkurs. Du er således ikke berettiget, hvis du selv lukker virksomheden.

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i betingelserne før du tegner en lønsikring til din a-kasse. Som selvstændig er det vigtigt at du ved præcist hvordan du skal agere, så du kan få adgang til lønsikring når/hvis behovet opstår.

Kan selvstændige få supplerende dagpenge?

Hvis du blandt andet kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du få supplerende dagpenge på lige fod med lønmodtagere.

Er du selvstændig som bibeskæftigelse, kan det altså også betale sig at blive sikret gennem a-kassen.

I følge temasiden om arbejdsløshedsdagpenge på Borger.dk, er der to situationer hvor du med selvstændig virksomhed kan få ret til supplerende dagpenge:

 1. Hvis du har drevet virksomhed ved siden af et lønmodtagerjob, før du er begyndt at modtage dagpenge.
 2. Hvis du starter en selvstændig virksomhed op, efter du er begyndt at modtage dagpenge.

Timer, som bruges på at arbejde i virksomheden, vil efterfølgende blive modregnet i dine dagpenge.

Overskuddet fra din virksomhed kan blandt andet bruges til at genoptjene din ret til dagpenge, retten supplerende dagpenge eller du kan forlænge retten til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

A-kassen afgør din ret til supplerende dagpenge som selvstændig

Det er din a-kasse, der afgør om du har ret til dagpenge samtidig med at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det er muligt at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Hvornår defineres man som selvstændig af a-kassen?

A-kassen følger normalt Skats definitioner af selvstændig virksomhed. Det betyder at du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du opfylder følgende:

 • Virksomheden drives med et økonomisk udbytte for øje.
 • Virksomheden har pligt til at lade sig momsregistrere, da omsætningen er på 50.000 kroner eller mere i en regnskabsperiode.
 • Modtager B-indkomst, der beskattes efter reglerne om skat for selvstændige.
 • Modtager A-indkomst fra et selskab, hvor du eksempelvis er indsat som direktør og har afgørende indflydelse på driften.
 • Er medarbejdende ægtefælle i en personligt ejet virksomhed, og derigennem modtager betaling uden en egentlig lønaftale.

Er du i tvivl om du i a-kassens øjne betragtes som selvstændig, kan du med fordel kontakte dem og få afklaring om din konkrete situation.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar