14 regler for a-kasse og dagpenge, som du bør kende

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

Hvilke regler gælder, når du er medlem af en a-kasse og skal have dagpenge? Bliv introduceret til de vigtigste regler og krav her, så du bliver klogere på dine muligheder med en a-kasse.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

I 2021 kan du højst modtage 19.322 kroner om måneden som fuldtidsforsikret, og 12.881 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Satserne er de samme, uanset hvilken a-kasse du vælger. I vores sammenligning af a-kasser kan du finde de billigste a-kasser netop nu.

Som lønmodtager – Din dagpengesats afhænger af din løn, da du højst kan få 90 procent af hvad du tjente før du blev ledig. Din a-kasse ser på din indkomst i de seneste 24 måneder. Heraf beregnes dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indkomst.

Som selvstændig – Har du drevet selvstændig virksomhed, bliver din dagpengesats beregnet ud fra de to år med højeste overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår.

Som nyuddannet/værnepligtig – Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig med forsøgelsespligt, kan du modtage dagpenge svarende til 82 procent af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Uden forsørgelsespligt kan du modtage 71,5 procent af højeste dagpengesats.

Er du under 25 år, kan dagpengesatsen i nogle tilfælde blive nedsat til 50 procent af højeste dagpengesats. Forhør dig hos din a-kasse om reglerne herfor.

Under 25 år – Er du under 25 år, kan du i nogle tilfælde kun få dagpenge svarende til 50 procent af satsen.

Hvordan bliver mine dagpenge udbetalt?

Dine dagpenge udbetales bagud for én måned ad gangen. For at få udbetalt dine dagpenge, skal du udfylde et dagpengekort hos din a-kasse.

Dagpenge bliver normalt udbetalt til din NemKonto, og skat m.m. fratrækkes automatisk.

Kan jeg få dagpenge ved selvforskyldt ledighed?

Du kan få dagpenge, selvom du bliver selvforskyldt ledig. A-kasserne anbefaler dog, at du kontakter dem hvis du overvejer at opsige dit arbejde. Der gælder nemlig nogle bestemte regler, hvis du bliver selvforskyldt ledig.

Hvis du selv er skyld i din ledighed på trods af gentagne jobtilbud eller beskæftigelsesmuligheder, kan retten til dagpenge ophøre.

Karantæne i tre uger

Hvis du bliver selvforskyldt ledig, får du ikke dagpenge i tre uger. Du får altså karantæne, hvis du bliver ledig af følgende årsager:

 • Opsigelse af job uden gyldig grund.
 • Afskedigelse fra job af årsager, du selv er skyld i.
 • Hvis du siger nej til et arbejde, som jobcentret har formidlet til dig.
 • Hvis du stopper i et aktiveringstilbud uden gyldig grund.
 • Hvis dit aktiveringstilbud ophører af grunde, du selv er skyld i.
 • Hvis du siger nej til eller udebliver fra et aktiveringstilbud.

Efter endt karantæne kan du igen modtage dagpenge efter gældende regler.

Gyldige grunde til at opsige dit arbejde eller afslå jobtilbud kan være:

 • Du har lægeerklæring på at du ikke kan udføre dit arbejde, og ellers har forsøgt at få et andet arbejde på samme arbejdsplads.
 • Du kan ikke få passet børn med særlige behov for pleje.

Selvom du har en gyldig grund, er det altid a-kassens opgave at vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Husk derfor at kontakte a-kassen inden du evt. opsiger dit arbejde, så du ved om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Du kan miste retten til dagpenge ved selvforskyldt ledighed

Hvis du to gange inden for de seneste 12 måneder selv er skyld i, at du fortsat er ledig (jf. årsagerne nævnt i forrige afsnit), mister du retten til dagpenge.

Herefter kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers arbejde inden for 3 måneder, eller 150 timer som deltidsforsikret.

Hvor længe skal jeg være medlem af a-kasse for at få dagpenge?

Der gælder forskellige regler for dit medlemskab og retten til dagpenge, altefter om du er lønmodtager eller nyuddannet.

Lønmodtager

Som lønmodtager skal du have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder. Der gælder desuden krav til minimumsindkomst. Dette krav varierer, alt efter om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Nyuddannet

Som nyuddannet skal du søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Der vil være en karensperiode på en måned, medmindre du har søgt om optagelse i en a-kasse 12 måneder før du dimitterer.

Find den bedste a-kasse til studerende i vores guide, hvis du er i gang med en uddannelse og endnu ikke er medlem.

Hvor meget skal jeg tjene på et år?

Der er krav til indkomstniveauet, når du er medlem af en a-kasse og bliver ledig. Satserne justeres årligt. A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed kan medregnes.

Deltidsforsikret

Som deltidsforsikret skal du have fået indberettet mindst 162.660 kroner inden for de sidste tre år. 

Fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret skal du have fået indberettet mindst 243.996 kroner inden for de sidste tre år.

Hvilke krav gælder, hvis jeg bliver ledig og modtager dagpenge?

Stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Hvordan?

Når du bliver ledig og modtager dagpenge, skal du først og fremmest stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal løbende kunne dokumentere overfor din a-kasse, at du er aktivt jobsøgende.

Der gælder blandt andet følgende regler og krav, hvis du bliver ledig og modtager dagpenge:

 • Du skal bo og opholde dig i Danmark, når du modtager dagpenge.
 • Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit jobcenter fra den første dag, du bliver ledig.
 • Du skal registrere din jobsøgning i joblog, heriblandt uploade ansøgninger til job du har søgt.
 • Du skal søge og tage imod rimeligt arbejde med én dags varsel (rimelig arbejde defineres som arbejde, du er i stand til at varetage).
 • Du skal have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter du har tilmeldt dig som ledig i jobcentret.
 • Du skal møde op til eventuelle samtaler og møder, som du indkaldes til af a-kassen og jobcentret.

Kan nyuddannede få dagpenge fra dag et?

For nyuddannede (dimittender) gælder der særlige regler for indmeldelse i a-kasse og modtagelse af dagpenge.

Hvis du har været medlem i mindst et år

Hvis du som studerende har søgt om optagelse i en a-kasse i god tid inden færdiggørelse af uddannelsen, kan du modtage dagpenge fra dag et som nyuddannet.

Hvis du har været medlem under et år

Hvis du har været medlem under et år, kan du få dagpenge efter en karensperiode på en måned. Du skal søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter endt uddannelse.

Hvor længe kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke finder arbejde?

Som hovedregel kan du få dagpenge i op til to år, når du bliver ledig.

Hvis du får arbejde inden der er gået to år, gælder følgende muligheder hvis du igen bliver ledig:

 • Din dagpengeret kan forlænges med op til et år. For hver time du har arbejdet, forlænges dagpengeretten med 2 timer.
 • Hvis du har haft 1.924 arbejdstimer med løn, starter du forfra med en 2-årig dagpengeperiode.

Der gælder flere regler og krav, hvis du modtager dagpenge ad flere omgange over længere perioder. Husk derfor at holde dig opdateret på disse regler og krav, og skriv ned i din kalender hvornår du sidst har modtaget dagpenge (og hvor længe).

Kan jeg få dagpenge mens jeg arbejder?

Der er mulighed for at modtage dagpenge samtidig med at du arbejder, hvis du opfylder nogle særlige regler og krav.

Supplerende dagpenge

Hvis du er fuldtidsforsikret og har arbejde i 145,53 timer eller mindre på en måned, kan du søge om supplerende dagpenge. Der er en række krav, som skal overholdes, for at du kan fastholde retten hertil:

 • Du skal fortsat være aktivt jobsøgende på jobnet.dk.
 • Du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde.
 • Du skal have en frigørelsesattest, så du kan opsige dit nuværende arbejde med dags varsel.

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge hos din a-kasse, hvis det bliver aktuelt. 

Selvstændig, freelance, honorararbejde m.m.

Hvis du eksempelvis modtager et honorar for en arbejdsopgave, mens du er på dagpenge, mister du ikke nødvendigvis retten til dagpenge i fremtiden. Dit honorar bliver blot modregnet i dine dagpenge, således at du stadig er dækket.

Det er altså muligt at tage arbejde når du modtager dagpenge, så længe du orienterer dig om reglerne og kravene fra din a-kasse.

Husk at spørge a-kassen til råds først, så du ved præcist hvilken betydning det får hvis du tager arbejde som selvstændig eller freelancer mens du er på dagpenge.

Aktivering

Når du er under et aktiveringsforløb, kan du bibeholde retten til dagpenge. Forløbet fastlægges sammen med jobcentret, og skal overholdes for at bevare retten til dagpenge.

Frivilligt arbejde

Du kan tage frivilligt arbejde, så længe det ikke kan sidestilles med lønnet arbejde. Det kan eksempelvis være på et herberg eller i en sportsforening, som står og mangler hænder i en kortere eller længere periode.

Før du tager frivilligt arbejde, bør du søge a-kassen om at få det godkendt. Så risikerer du ikke at det kommer i konflikt med din dagpengeret.

Kan jeg uddanne mig på dagpenge?

Som udgangspunkt kan du ikke tage en uddannelse, mens du modtager dagpenge. Her vil du i stedet kunne modtage SU, og derfor frafalder din ret til dagpenge altså. Der er dog nogle få undtagelser, hvor retten til dagpenge kan bevares.

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du bliver ledig uden uddannelse eller kun har en kortvarig uddannelse, kan du få dagpenge fra din a-kasse mens du tager en 6 uger lang jobrettet uddannelse.

Reglerne og kravene herfor er som følger:

 • Du må ikke have en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (eller kan sidestilles hermed).
 • Du må gerne have en erhvervsuddannelse og en kort videregående uddannelse (som ikke overstiger erhvervsakademiniveau).

Formålet med en jobrettet uddannelse er at opkvalificere dig, så du får bedre jobmuligheder. Det er din a-kasse, der træffer afgørelse om din ret til jobrettet uddannelse.

Uddannelsesløft (erhvervsuddannelse på dagpenge)

Når du er over 30 år, kan du muligvis tage en erhvervsuddannelse på dagpenge. På UG.dk kan du lære mere om denne ordning, og se hvilke uddannelser der er omfattet.

Udover at være fyldt 30 år, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være ufaglært, eller:
 • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år eller:
 • Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin.

Det er muligt at få en højere dagpengesats, hvis du tager en uddannelse med ret hertil. Se positivlisten fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, for at få et overblik over uddannelser med ret til en højere dagpengesats.

Kan jeg få dagpenge efter endt værnepligt?

Efter endt værnepligt gælder samme regler som for nyuddannede. Du skal altså indsende din ansøgning til a-kassen senest 14 dage efter endt værnepligt, for at få ret til dagpenge.

Du kan få samme sats som nyuddannede, men der kan gælde andre regler hvis du har været medlem af a-kassen før værnepligten – og i denne periode har haft en indkomst.

Husk at rådføre dig hos din a-kasse, så du ved præcist hvilke regler du er omfattet af.

Kan jeg få dagpenge hvis jeg er gift?

Du kan sagtens få dagpenge, selvom du er gift. Reglerne om gensidig forsørgelsespligt gælder ikke, når du modtager dagpenge gennem a-kassen. Ligeledes er dagpengene heller ikke betinget af din eller din ægtefælles personlige formue.

Har du derimod ikke a-kasse, gælder reglerne for gensidig forsørgelsespligt. Det er nemlig skrevet ind i reglerne for kontanthjælp, at ægtepar har pligt til at forsørge hinanden. Det kan altså blive en dyr fornøjelse at blive ledig, hvis ikke du er meldt ind i en a-kasse.

Du kan læse mere om dette på Borger.dk.

Kan jeg være medlem, selvom jeg har nået folkepensionsalderen?

Hvis du har nået folkepensionsalderen, gælder andre regler. Du kan fortsat være medlem af a-kassen, men du vil overgå til et seniormedlemskab. Et seniormedlemskab giver ikke ret til dagpenge eller andre ydelser, men a-kassen kan stadig hjælpe dig med jobsøgning.

Du betaler kun administrationsbidrag, når du overgår til et seniormedlemskab.

Mister jeg min anciennitet, hvis jeg skifter a-kasse?

Når du skifter a-kasse, er det vigtigt at du ikke melder dig ud af din gamle a-kasse. Bed i stedet din nye a-kasse om at tage sig af dette, da du ellers skal starte forfra med at optjene ret til dagpenge.

Din anciennitet kan altså ikke fortsætte, hvis du melder dig ud først og dernæst melder dig ind igen.

Vi har skrevet en artikel om skift af a-kasse, hvor vi kommer nærmere ind på muligheder og grunde til at skifte a-kasse. Her finder du en guide til hvordan du skifter a-kasse, og hvorfor det til tider kan være en god idé.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar