Bedste a-kasse til studerende

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

Som studerende bør du melde dig ind i en a-kasse i god tid, så du får ret til dagpenge ved endt uddannelse. Dermed undgår du ærgerlige karensperioder, og du får hurtigere penge på kontoen. Læs her om dine frister, og se hvor meget du kan få udbetalt.

Her får du gratis a-kasse som studerende

Når du er under uddannelse, kan du i mange tilfælde få gratis medlemsskab af a-kassen. Du kan enten vælge en a-kasse, som er specialiseret i dit fagområde (og dermed kun optager medlemmer indenfor samme fag), eller du kan vælge en tværfaglig a-kasse. Fordelen ved tværfaglige a-kasser, er at de er blandt de billigste på markedet. Vil du også gerne meldes ind i en fagforening, kan det typisk også lade sig gøre i samme organisation.

Herunder har vi samlet de bedste a-kasser, som tilbyder gratis medlemsskab for studerende. Som elev eller lærling kan du også have adgang til gratis medlemsskab, men her er det bedst at forhøre sig hos den valgte a-kasse først. Der gælder nemlig forskellige regler og betingelser, alt efter hvilken uddannelse du er igang med.

Priserne herunder er den almindelige pris per måned, som skal betales når du er færdiguddannet.

#1FTFa-Logo 468 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#2Det-Faglige-Hus-Logo 487 kr./md.
A-kasse
556 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#3Min-A-Kasse-Logo 490 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#4Frie-Logo 498 kr./md.
A-kasse
567 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#5CA-Logo 505 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#6Krifa-Logo 505 kr./md.
A-kasse
644 kr.md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#7ASE-logo 514 kr./md.
A-kasse
585 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag

Betingelser for gratis medlemskab af a-kasse

Der er nogle få krav der skal opfyldes, for at du som studerende kan fritages for kontingent ved indmeldelse i en fagforening. Størstedelen af alle videregående uddannelser opfylder disse krav, men som elev eller lærling er der flere specifikke betingelser som skal opfyldes.

Hos Ase formuleres det således:

Under uddannelse og under 30 år

Når du er under uddannelse og under 30 år gammel, skal din uddannelse være fuldtids af minimum 18 måneders varighed. Den skal desuden være videregående, og give ret til at dimittere.

Er du i gang med en erhvervsuddannelse, skal du have være i et planlagt skoleforløb samt have styr på praktikplads/elevplads.

Under uddannelse og over 30 år

Når du er over 30 år, skærpes kravene en smule. Udover at du skal opfylde ovenstående krav, skal du også inden uddannelsens start have optjent ret til dagpenge. Det vil sige at du inden uddannelsen begynder, skal have været i job og arbejdet mindst ét år på fuld tid samtidig med at du har været tilmeldt en a-kasse.

Disse krav gælder også, hvis du fylder 30 år i perioden med gratis a-kasse.

For at kunne få gratis a-kasse, skal du desuden betale efterlønsbidrag i samme periode.

Vær opmærksom på at der kan være flere betingelser end ovenstående, som skal være opfyldt, og at du ikke kan blive fuldt fritaget for kontingent i alle a-kasser.

Hvis du har fritids- eller studiejob ved siden af uddannelsen

Som studerende på en videregående uddannelse må du gerne have et fritids- eller studiejob, hvor du tjener op til et vist beløb hvert år, uden at du skal betale kontingent i din a-kasse.

Tjener du over et vist beløb skal du betale for at være medlem af en a-kasse, på lige fod med almindelige lønmodtagere.

Fritids- eller studiejob ved siden af teoretisk studie

Som studerende på en videregående uddannelse kan du stadig have adgang til gratis a-kasse, selvom du har fritids- eller studiejob. På en teoretisk uddannelse må din samlede bruttoindtægt (SU, fritidsarbejde, m.m.) dog højst udgøre det maksimale årlige dagpengebeløb (231.864 kr. i 2021).

Fritids- eller studiejob ved siden af praktisk uddannelse (elev/lærling)

Hvis du er elev eller lærling, gælder der andre regler. Her må du ikke have indtjening ved siden af din overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn, hvilket betyder at du hverken må have fritids- eller bibeskæftigelse.

Særligt om fritids-/deltidsjob efter endt uddannelse

Hvis du færdiggør uddannelsen og går op i timetal på dit fritidsjob eller studiejob for en begrænset periode, kan du muligvis få supplerende dagpenge. Dette betyder at du med dagpenge kan optjene en fuldtidsløn, selvom du kun arbejder et begrænset antal timer hver uge.

Reglerne for supplerende dagpenge er lidt komplekse, og du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Når du modtager supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver desuden udstede en frigørelsesattest, således at der kan ses bort fra opsigelsesvarslet hvis du finder nyt job med længere arbejdstid. Du forventes desuden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang, mens du modtager supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge på Borger.dk, eller kontakt din a-kasse for at høre nærmere.

Hvis du afbryder uddannelsen før tid

Hvis du afbryder din uddannelse før tid, kan du ikke optages i a-kassen som nyuddannet og få ret til dagpenge på baggrund af denne. A-kassen vil i dette tilfælde betragte dig som “selvforskyldt ledig”, hvorved du ikke har ret til dagpenge.

Der kan dog være undtagelser, hvis du eksempelvis tidligere har optjent ret til dagpenge og denne ikke er opbrugt. Hvis du før og under uddannelsen har har arbejde, som kan opfylde beskæftigelseskravet, kan du også få dagpenge. Din a-kasse kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har opfyldt beskæftigelseskravet eller ej.

Du kan læse mere om de generelle regler for dagpenge, samt hvornår du har ret hertil på Borger.dk: Arbejdsløshedsdagpenge.

Hvornår skal man melde sig ind i en a-kasse som studerende?

Vi anbefaler på det kraftigste, at du melder dig ind i en a-kasse (og evt. fagforening) senest 12 måneder før du afslutter din uddannelse. Som medlem gennem 12 sammenhængende måneder, får du nemlig ret til dagpenge fra den første dag efter endt uddannelse.

Melder du dig ind senest 14 dage efter endt uddannelse kan du stadig opnå ret til dagpenge, dog først efter en karensperiode på 30 dage.

Ved at melde dig ind i en a-kasse i god tid, er du sikret økonomisk indtil du finder drømmejobbet. Du kan også få adgang til supplerende dagpenge, således at du kan starte på deltid og få fuld løn i op til 30 uger inden for 104 uger. Mange benytter sig af dette i starten af deres karriere, hvor det kan være svært at lande drømmejobbet med det samme efter bestået eksamen.

Husk at være i god tid efter endt studie

Hvis du er færdiguddannet og har brug for dagpenge, skal du tage kontakt til din a-kasse hurtigst muligt. Du skal nemlig have ændret din status til nyuddannet, så du kan modtage dagpenge og opfylde andre krav (eksempelvis melde dig ledig i dit jobcenter).

Du skal også forberede dig på at skulle søge job, og i nogle fag forventes du at søge bredt – og eventuelt uden for dit fagområde.

Dagpengesatser for nyuddannede med a-kasse

Der skelnes mellem om du er forsørger eller ej, når din dagpengesats som nyuddannet skal fastsættes. Herunder kan du se satser for personer med og uden forsørgelsespligt.

Med forsørgelsespligt

Du kan som nyuddannet eller dimittend med forsørgelsespligt få dagpenge på 82 procent af højeste dagpengesats som enten fuldtids- eller deltidsforsikret.

Satserne er som følger: 

  • Fuldtidsforsikret: 15.844 kr. per måned (år 2021)
  • Deltidsforsikret: 10.562 kr. per måned (år 2021)

Uden forsørgelsespligt

Hvis du ikke har børn (og dermed ingen forsørgelsespligt), kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 procent af den højeste sats. Satserne er som følger:

  • Fuldtidsforsikret: 13.815 kr. per måned (år 2021)
  • Deltidsforsikret: 9.210 kr. per måned (år 2021)

Du kan få mere at vide ved at kontakte din a-kasse, og du kan altid læse om reglerne og kravene på Borger.dk’s temaside om a-kasser.

Hvad sker der hvis man ikke er medlem af en a-kasse?

Det er ikke et krav at melde sig ind i en a-kasse som studerende (eller i det hele taget), men det er dog en rigtig god idé.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse ved endt uddannelse, har du ikke ret til dagpenge. Og melder du dig ikke ind senest 14 dage efter endt uddannelse, skal du starte på bar bund og først optjene retten over en periode på mindst 12 sammenhængende måneder. Du skal også have haft en vis indkomst inden for de sidste tre år.

Af disse årsager anbefaler vi på det kraftigste, at du gør som mere end to millioner danskere og melder dig ind i en fagforening i løbet af din uddannelse – og gerne senest 12 måneder før uddannelsens afslutning, så du kan få dagpenge fra dag 1 efter endt uddannelse.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar