Dagpenge som nyuddannet – så meget kan du få

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

Du kan få dagpenge som nyuddannet, hvis du er medlem af en a-kasse. Og har du meldt dig ind i god tid, er du berettiget fra dag 1 efter endt uddannelse. Læs om dine muligheder med en a-kasse, hvis du bliver ledig som nyuddannet.

Dagpenge satser som dimittend/nyuddannet

Du kan få dagpenge efter særlige satser, når du netop har afsluttet en uddannelse. Herunder kan du se hvilke satser du har ret til, når du netop har afsluttet en uddannelse. Der skelnes mellem forsørgere og ikke-forsørgere.

Forsørgere

Du kan som nyuddannet eller dimittend med forsørgelsespligt få dagpenge på 82 procent af højeste dagpengesats som enten fuldtids- eller deltidsforsikret.

Satserne er som følger: 

  • Fuldtidsforsikret: 15.868 kr. per måned (år 2022)
  • Deltidsforsikret: 10.579 kr. per måned (år 2022)

Ikke-forsørgere

Hvis du ikke har børn (og dermed ingen forsørgelsespligt), kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 procent af den højeste sats. Satserne er som følger:

  • Fuldtidsforsikret: 13.836 kr. per måned (år 2022)
  • Deltidsforsikret: 9.224 kr. per måned (år 2022)

Ønsker du vejledning omkring hvilken sats du hører under, kan din a-kasse hjælpe dig. Du kan også læse om reglerne og kravene på Borger.dk’s temaside om a-kasser.

A-kasser til studerende, lærlinge og elever

Om du er studerende, lærling eller eller elev spiller ingen rolle: En a-kasse kan give dig adgang til dagpenge fra dag 1 som nyuddannet ledig, hvis du ellers overholder en række krav og betingelser.

Er du under uddannelse, kan du endda være berettiget til gratis a-kasse. Der er således ingen grund til ikke at blive medlem allerede nu.

Herunder har vi samlet de bedste a-kasser til studerende, lærlinge og elever.

#1FTFa-Logo 468 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#2Det-Faglige-Hus-Logo 486 kr./md.
A-kasse
555 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#3Min-A-Kasse-Logo 490 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#4Frie-Logo 498 kr./md.
A-kasse
567 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#5CA-Logo 505 kr./md.
A-kasse
Ingen
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#6Krifa-Logo 505 kr./md.
A-kasse
655 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag
#7ASE-logo 514 kr./md.
A-kasse
588 kr./md.
Inkl. fagforening
Adgang: Alle fag

Hvilke uddannelser giver ret til dagpenge?

Generelt kan man sige, at erhvervskompetencegivende uddannelser, som er normeret til mindst 18 måneder, giver ret til dagpenge. Om dette skriver UG.dk også følgende:

“En uddannelse giver erhvervskompetence, når den giver adgang til at varetage et eller flere bestemte fag eller erhverv. En erhvervskompetencegivende uddannelse giver ret til arbejdsløshedsdagpenge, når den er på mindst 18 mdr.”

Disse uddannelser kan give ret til dagpenge:

  • SU-berettigede uddannelser (med klippekort)
  • Erhvervsuddannelser

Ungdomsuddannelser, såsom gymnasiale uddannelser, giver ikke ret til dagpenge.

Hvor længe kan man få dagpenge som dimittend/nyuddannet?

Som dimittend eller nyuddannet kan få dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år. Dit forbrug af dagpenge opgøres i timer, indenfor treårs-perioden har du således ret til 3.848 timers dagpenge i alt. Den treårige periode kaldes også for “referenceperioden”.

Vær opmærksom på at du kun kan få dagpenge som dimittend/nyuddannet, så længe du IKKE er selvforskyldt ledig. Takker du eksempelvis nej til jobtilbud og glemmer du at overholde dine forpligtelser overfor a-kassen, kan du betragtes som selvforskyldt ledig – og dermed miste retten til dagpenge.

Så meget får du i dagpenge efter skat

Du kan nemt regne ud, hvor meget du får i dagpenge efter skat. På Skats hjemmeside kan du endda finde en beregner, der kan hjælpe dig med regnestykket.

Regn ud, hvad du får udbetalt på Skats hjemmeside (åbner i ny fane)

Hvis du vil udregne hvor meget du får i dagpenge efter skat, har du brug for at vide følgende:

  • Din dagpengesats (findes hos din a-kasse)
  • Din trækprocent (finder du på din forskudsopgørelse på Skats hjemmeside)
  • Dit månedsfradrag (finder du på din forskudsopgørelse på Skats hjemmeside)

Har du disse tal, kan du nemt bruge beregneren på Skats hjemmeside til at finde ud af hvor meget du får i dagpenge efter skatten er fratrukket.

Fakta om dagpenge til nyuddannede

Hvornår skal man senest melde sig ind i en a-kasse?

Får at få ret til dagpenge fra dag 1 efter endt uddannelse, skal du melde dig ind i en a-kasse senest 12 måneder før uddannelsen afsluttes. A-kassen er normalt gratis i denne periode, så længe du er tilmeldt en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Du kan også vente med at blive medlem indtil senest 14 dage efter endt uddannelse, men i så fald er der en karensperiode på 30 dage før du kan få dagpenge.

Hvornår skal man melde sig ledig efter uddannelse?

Det er vigtigt, at du melder dig ledig senest dagen efter endt uddannelse. Du skal melde dig ledig på jobcentrets hjemmeside Jobnet, og dernæst skal du hurtigst muligt indsende en ledighedserklæring til din a-kasse.

Din a-kasse skal typisk bruge et par dage på at behandle din ansøgning, men dagpengene udbetales med tilbagevirkende kraft fra den dag du meldte dig ledig på Jobnet.

Kan man få dagpenge efter SU?

Ja, når du har afsluttet din uddannelse kan du få dagpenge. Også selvom du har fået SU forinden. Du kan dog ikke få dagpenge, hvis dit SU-klippekort hører op under din uddannelse. Du har først ret til dagpenge, efter du har gennemført din uddannelse.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar