Må man dele billeder af andre på nettet?

Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer vores daglige drift. Vi håber du finder indholdet brugbart, og hører gerne din mening i kommentarfeltet nederst.

Retten til privatliv er uomtvistelig, og det kan have alvorlige konsekvenser hvis du deler private billeder uden vedkommendes samtykke. Særligt hvad angår krænkende eller seksuelle billeder af mindreårige, hvor konsekvenserne er vidtrækkende og straffen kan være ekstra hård.

Som udgangspunkt må du ikke dele billeder af andre uden deres samtykke. Specielt ikke hvis billederne er taget i privat sammenhæng, ej heller selvom de er sendt til dig i en besked. Det vender vi tilbage til længere nede i denne guide, hvor vi kortlægger reglerne for hvad man må dele af/om andre på nettet uden deres tilladelse.

Deling uden samtykke er ulovligt

I dag har de fleste et kamera i lommen, og der kan hurtigt tages billeder af uheldige situationer som efterfølgende spredes som en steppebrand på internettet.

Du kan straffes med op til 2 års fængsel ved blufærdighedskrænkelse

Hvis du deler billeder af en anden personlig i situationer der krænker vedkommendes blufærdighed, kan du blive straffet med op til 2 års fængsel (iflg. § 232).

Du kan straffes med op til 4 års fængsel hvis ofret er mindreårigt

Der tages særlige forbehold for deling af billeder og video med mindreårige under 15 år, hvor fængselsstraffen er op til 4 år.

Du kan straffes med op til 6 måneders fængsel for krænkelse af privatliv

Hvis du uden tilladelse videregiver billeder eller meddelelser af/fra en anden persons privatliv, kan du straffes med op til 6 måneders fængsel (§ 264 d).

Forældre: Pas på de sociale medier

Det er i dag normalt at børn helt ned til 6-års alderen har deres egen mobiltelefon, da den fungerer mere som et underholdningsredskab end et værktøj til kommunikation.

På mobiltelefoner er typisk installeret en lang række apps, deriblandt sociale medier såsom Facebook, Messenger og lignende.

Det har med andre ord aldrig været nemmere for børn at være i direkte kontakt med hinanden, og det er ikke altid hensigtsmæssigt.

Slet de sociale medier fra mobiltelefonerne

Det er derfor en god idé at begrænse børnenes adgang til de sociale medier, indtil de når en alder hvor de er gamle nok. Facebook og Instagram tillader eksempelvis ikke børn under 13 år at oprette en profil, så dette er en god rettesnor at gå efter.

Sociale medier spreder billeder med lynets hast

Faren ved de sociale medier er at børnene ikke altid forstår brugen af dem eller måden hvorpå indhold deles. Det kan således have uoverskuelige konsekvenser for de involverede børn, hvis et billede pludselig deles offentligt.

Du må gerne dele billeder fra offentlige steder

Om “situationsbilleder” skriver Datatilsynet følgende:

Situationsbillederer billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.
Det kan f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have.

Kilde: Datatilsynet

Det betyder altså at billeder taget med det formål at fange et specielt landskab, en solnedgang, udsigten over vandet, turen i parken eller lignende gerne må deles offentligt.

Du skal dog stadig være opmærksom på at selvom et sted er offentligt tilgængeligt, er det ikke ensbetydende med at du må tage billeder af andre personer og dele dem offentligt. Det kunne eksempelvis være billeder med kunder i en butik, besøgende på en restaurant eller ansatte på en arbejdsplads.

Selvom et billede overholder gældende love og regler på området, kan en person stadig gøre indsigelse mod offentliggørelsen af dette. Det kan ske ved at personen gør indsigelse direkte til kilden hvor billedet er offentliggjort, og herefter er det en vurderingssag hvad der skal gøres med billedet. Får indklager ikke medhold, kan klagen sendes videre til Datatilsynet som så vil behandle sagen.

Kilder:

4 kommentarer
 1. Hvis en person har taget billeder I vores hjem af os (uden egentlig at få lov) og de så også er lagt på hendes Facebook…hvad gør vi så ?

  1. Hej Henriette,

   Jeg beklager det sene svar.

   I den pågældende situation vil jeg mene, ud fra min personlige viden om emnet, at privatlivet krænkes når billeder taget under private forhold offentliggøres.

   Loven foreskriver følgende:

   “Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.”

   Mere info her:
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516

   Du kan gøre indsigelse til personen direkte og lade hende/ham vide at billederne er delt uden jeres samtykke, eller du kan klage til Datatilsynet – se denne vejledning:
   https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

   Jeg håber det kan hjælpe dig videre.

   Vh.

   Thomas, Netrådet.dk

 2. Hej,

  Hvis billeder deles i en privat Facebookgruppe med stadig uden samtykke, hvilke regler gælder så?

  Mvh
  Dorte Marie

  1. Hej Dorte,

   Hvis billederne deles uden samtykke er der, afhængigt af billedernes karakter, tale om krænkelse af ophavsret og/eller krænkelse af retten til privatliv.

   Du skal derfor først og fremmest sikre dig dokumentation af overtrædelsen, hvilket i dette tilfælde vil sige screenshot og/eller videodokumentation af at billedet fremtræder i en privat Facebookgruppe.

   Dernæst skal du overveje hvad du efterfølgende vil gøre. Du kan eksempelvis anmelde opslaget hvor billederne indgår, du kan anmelde gruppen eller du kan indgive en politianmeldelse.

   Du kan eksempelvis også søge rådgivning omkring din specifikke situation hos Red Barnet, som tilbyder skriftlig eller telefonisk rådgivning omkring deling af billeder uden samtykke. Dette kan gøres her:
   https://redbarnet.dk/sletdet/

   Jeg håber det kan hjælpe dig videre.

   Venlig hilsen
   Thomas / Netrådet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *