Må man dele billeder af andre på nettet?

Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer vores daglige drift.

Retten til privatliv er uomtvistelig, og det kan have alvorlige konsekvenser hvis du deler private billeder uden vedkommendes samtykke. Særligt hvad angår krænkende eller seksuelle billeder af mindreårige, hvor konsekvenserne er vidtrækkende og straffen kan være særligt hård.

Som udgangspunkt må du ikke dele billeder af andre uden deres samtykke. Specielt ikke hvis billederne er taget i privat sammenhæng, ej heller selvom de er sendt til dig i en besked. Det vender vi tilbage til længere nede i denne artikel, hvor vi kortlægger reglerne for hvad man må dele af/om andre på nettet uden deres samtykke.

Sådan er reglerne for deling af billeder på nettet

Om deling af billeder på nettet skriver Datatilsynet følgende:

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. (…) De databeskyttelsesretlige regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling (offentliggørelse af billedet) lovligt kan finde sted.

Kilde: Datatilsynet

Se en række konkrete eksempler længere nede.

Datatilsynet ændrede i september 2019 praksis. Dette betød at man gik væk fra den klassiske skildring mellem portræt – og situationsbilleder, som man har anvendt siden 2002.

Ændringen skyldes blandt andet den teknologiske og samfundsmæssige udvikling gennem de seneste to årtier. Afgrænsningen mellem portræt- og situationsbilleder har vist sig at være uklar, hvilket måske særligt skyldes bedre kameraer i smartphones og flittig brug af disse i mange forskellige henseender.

Datatilsynet har derfor ændret praksis således, at der ikke længere sondres mellem portræt- og situationsbilleder. I stedet vil spørgsmålet om billedet kan offentliggøres på nettet eller ej bero på en vurdering af billedet som helhed, dets karakter, samt formålet med offentliggørelsen. Det er den dataansvarliges pligt at vurdere dette før offentliggørelse.

Du er dataansvarlig, når du deler billeder af andre

Hvis du deler billeder som indeholder genkendelige personer, betragtes det som nævnt som en behandling af personoplysninger. Dette betyder at du indtager en rolle som dataansvarlig, og at du derfor er personligt ansvarlig for at billedet deles på et legitimt grundlag som hverken udstille/krænker vedkommende eller sætte ham/hende i et dårligt lys.

Eksempler på billeder du gerne må dele (og hvilke du ikke må)

Hos Datatilsynet bringes i alt 6 eksempler på billeder, som du gerne må dele uden samtykke, samt billeder du ikke må dele uden samtykke. Herunder er eksemplerne:

Eksempler på billeder, du som udgangspunkt kan offentliggøre uden samtykke:

 • Billeder af publikum til et show/en koncert.
 • Billeder af besøgende i en zoologisk have, forlystelsespark, el.lign.
 • Billeder taget af en fritidsklubs/forenings udfoldelse af aktiviteter (begivenheder, kampe, m.m.)

Eksempler på billeder, du som udgangspunkt IKKE kan offentliggøre uden samtykke:

 • Billeder af besøgende på privat område (f.eks. hos lægen, i banken, i fitnesscenter el.lign.)
 • Billeder af besøgende på en bar, restaurant, diskotek el.lign.
 • Billeder af ansatte i en privat eller offentlig virksomhed.

Deling uden samtykke er ulovligt

I dag har de fleste et kamera i lommen, og der kan hurtigt tages billeder af uheldige situationer som efterfølgende spredes som en steppebrand på internettet.

Hvis du sigtes og efterfølgende dømmes for at dele billeder, der krænker vedkommendes blufærdighed eller hvis du krænker vedkommendes privatliv, kan du straffes med fængsel i op til 4 år.

Læs herunder om strafferammerne for deling af billeder uden samtykke:

Du kan straffes med op til 2 års fængsel ved blufærdighedskrænkelse

Hvis du deler billeder af en anden personlig i situationer der krænker vedkommendes blufærdighed, kan du blive straffet med op til 2 års fængsel (§ 232).

Du kan straffes med op til 4 års fængsel hvis ofret er mindreårigt

Der tages særlige forbehold for deling af billeder og video med mindreårige under 15 år, hvor fængselsstraffen er op til 4 år (§ 232).

Du kan straffes med op til 6 måneders fængsel for krænkelse af privatliv

Hvis du uden tilladelse videregiver billeder eller meddelelser af/fra en anden persons privatliv, kan du straffes med op til 6 måneders fængsel (§ 264 d).

Forældre: Pas på de sociale medier

Det er i dag normalt at børn helt ned til 6-års alderen har deres egen mobiltelefon, da den fungerer mere som et underholdningsredskab end et værktøj til kommunikation.

På mobiltelefoner er typisk installeret en lang række apps, deriblandt sociale medier såsom Facebook, Messenger og lignende.

Det har med andre ord aldrig været nemmere for børn at være i direkte kontakt med hinanden, og det er ikke altid hensigtsmæssigt.

Slet de sociale medier fra mobiltelefonerne

Det er derfor en god idé at begrænse børnenes adgang til de sociale medier, indtil de når en alder hvor de er gamle nok. Facebook og Instagram tillader eksempelvis ikke børn under 13 år at oprette en profil, så dette er en god rettesnor at gå efter.

Sociale medier spreder billeder med lynets hast

Faren ved de sociale medier er at børnene ikke altid forstår brugen af dem eller måden hvorpå indhold deles. Det kan således have uoverskuelige konsekvenser for de involverede børn, hvis et billede pludselig deles offentligt. Dette findes der mange eksempler på, eksempelvis historien om Linea på 15 år, der fik delt billeder af sig selv på nettet.

Kilder:

12 kommentarer til “Må man dele billeder af andre på nettet?”

 1. Hej.
  Hvis et familiemedlem som ikke har kontakt til mit barn, deler billeder af mit barn på sociale medier, herunder Facebook, er det så tilladt?
  Kan jeg som forældremyndighedsindehaver gøre noget for at fjernet disse billeder?
  Billederne er portrætbilleder taget i natur mv.

  Svar
 2. Det er blevet ret normalt, at privatpersoner deler gamle skole- og portrætfotos i Facebookgrupper (hvoraf nogle har titusindvis af medlemmer) med en opfordring til, at andre medlemmer sætter navne på de afbillede personer. Er det ikke ulovligt, medmindre man har tilladelse fra hver enkelt person på billederne (og desuden har brugsrettigheder til billedet)? Der er jo ikke givet nogen form for tilladelse, og derudover fører opslagene til yderligere deling af persondata.

  Svar
  • Hej Jesper,

   Det er et godt spørgsmål. Datatilsynet bruger et udtryk kaldet “interesseafvejningsreglen”, som du kan læse nærmere om her:
   https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet

   Kort fortalt kan almindelige billeder udgives, hvis den dataansvarlige (= personen der udgiver billedet) har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og at det skønnes at den registreredes (= personen på billedet) ikke kan føle sig udstillet/udnyttet/krænket herved.

   Måske kan et gammelt klassefoto/portræt høre under disse regler, men som dataansvarlig skal man dog stadig sørge for at gøre sit bedste for f.eks. at honorere indsigelser fra personer der optræder på billederne.

   Det er med andre ord ikke helt ligetil, og det du beskriver ligger måske i en gråzone for hvad man må og ikke må. Om det generelt er ulovligt tør jeg ikke at svare på, her kræves der formentlig en helt konkret vurdering af en sagkyndig for at kunne skønne om der er tale om overtrædelse af straffeloven.

   Mht. ophavsret skriver Kulturministeriet følgende:

   Fotografiske billeder er beskyttet indtil 50 år efter udgangen af det år, hvor billedet blev fremstillet.

   Er der således tale om meget gamle klassefotos, kan de muligvis høre under denne regel.

   Jeg håber mit svar er til hjælp.

   Venlig hilsen
   Thomas, Netrådet.dk

   Svar
 3. Hej,

  Jeg har en privat pasningsordning ( dagpleje )
  Må jeg ligge stemningsbilleder af børnene på facebook ?
  Forældrene har sagt ja.
  Altså ikke portræt billeder el lign men billeder som viser en aktivitet
  Mvh

  Svar
  • Hej Christina,

   Det er et godt spørgsmål, og desværre er de opdaterede regler relativt åbne for fortolkning.

   Jeg læser reglerne i Datatilsynets eksempel med “udfoldelse af aktiviteter” således, at der ikke kræves forudgående samtykke ved fotografering af f.eks. turneringskampe, loppemarkeder, oprydningsdage, m.m. – altså ekstraordinære aktiviteter, som kun finder sted enkelte gange om året.

   Hvis du eksempelvis tager billeder af børnenes hverdag og lægger dem på en Facebookside eller i en gruppe, vil jeg anbefale at indhente et skriftligt samtykke fra forældrene – eksempelvis et papir som de underskriver eller en mail som de besvarer. Så har du gjort alt hvad du kunne for at opfylde reglerne, og forældrene er godt informerede om billederne.

   Vær opmærksom på at et sådant samtykke til hver en tid må tilbagekaldes, og du skal som udgangspunkt imødekomme en sådan anmodning.

   Jeg håber mit svar var til hjælp.

   Venlig hilsen
   Thomas, Netrådet.dk

   Svar
 4. hej jeg har 2 børn som er i plejefamilie og på den skole de går på bliver der delt billeder af dem på en lukket gruppe vi som forældre ikke har haft kendskab til, vi er ikke selv medlem af gruppen.
  begge børn er under 18 og vi har forældremyndigheden.
  må skolen gerne dele disse billeder uden samtykke

  Svar
  • Hej Jonas,

   Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
   Datatilsynet har opdateret deres retningslinjer for nyligt, og de skriver blandt andet:

   Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger.

   Datatilsynet uddyber desuden at der skal være et legitimt grundlag for at offentliggøre billederne uden forældres/børns vidende, og giver disse eksempler:

   Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

   – Billeder af publikum til en koncert
   – Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
   – Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter

   Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke:

   – Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende.
   – Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende.
   – Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed

   Kilde

   Nu ved jeg ikke præcist hvilken slags billeder der deles af jeres børn eller i hvilken slags gruppe, men hvis det f.eks. er en Facebook-gruppe er administratoren dataansvarlig. Det er derfor gruppe-administratorens pligt at tilsikre, at billederne deles på et legitimt grundlag og at fotograferede børn og voksne er vidende herom.

   Da hver situation er en vurderingssag, opfordrer Datatilsynet først og fremmest til at man kontakter den dataansvarlige (f.eks. gruppe-administratoren på Facebook), og gør indsigelse mod offentliggørelse af billeder hvor ens egne børn optræder. Bliver denne indsigelse ikke imødekommet, kan du sende en klage til Datatilsynet på følgende side:

   Klag til Datatilsynet

   Du kan også kontakte Datatilsynet direkte via telefon ved spørgsmål her:

   Kontakt Datatilsynet

   Jeg håber at dette lange skriv er behjælpeligt, det er som nævnt ikke altid helt simpelt med disse sager 🙂

   Venlig hilsen
   Thomas, Netrådet.dk

   Svar
 5. Hej,

  Hvis billeder deles i en privat Facebookgruppe med stadig uden samtykke, hvilke regler gælder så?

  Mvh
  Dorte Marie

  Svar
  • Hej Dorte,

   Hvis billederne deles uden samtykke er der, afhængigt af billedernes karakter, tale om krænkelse af ophavsret og/eller krænkelse af retten til privatliv.

   Du skal derfor først og fremmest sikre dig dokumentation af overtrædelsen, hvilket i dette tilfælde vil sige screenshot og/eller videodokumentation af at billedet fremtræder i en privat Facebookgruppe.

   Dernæst skal du overveje hvad du efterfølgende vil gøre. Du kan eksempelvis anmelde opslaget hvor billederne indgår, du kan anmelde gruppen eller du kan indgive en politianmeldelse.

   Du kan eksempelvis også søge rådgivning omkring din specifikke situation hos Red Barnet, som tilbyder skriftlig eller telefonisk rådgivning omkring deling af billeder uden samtykke. Dette kan gøres her:
   https://redbarnet.dk/sletdet/

   Jeg håber det kan hjælpe dig videre.

   Venlig hilsen
   Thomas / Netrådet.dk

   Svar
 6. Hvis en person har taget billeder I vores hjem af os (uden egentlig at få lov) og de så også er lagt på hendes Facebook…hvad gør vi så ?

  Svar
  • Hej Henriette,

   Jeg beklager det sene svar.

   I den pågældende situation vil jeg mene, ud fra min personlige viden om emnet, at privatlivet krænkes når billeder taget under private forhold offentliggøres.

   Loven foreskriver følgende:

   “Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.”

   Mere info her:
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516

   Du kan gøre indsigelse til personen direkte og lade hende/ham vide at billederne er delt uden jeres samtykke, eller du kan klage til Datatilsynet – se denne vejledning:
   https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

   Jeg håber det kan hjælpe dig videre.

   Vh.

   Thomas, Netrådet.dk

   Svar

Skriv en kommentar