Må man filme folk offentligt?

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

Spørgsmålet om man må filme folk offentligt uden forudgående samtykke kan have flere forskellige svar, afhængigt af den specifikke situation. Må man eksempelvis filme folk på en offentlig plads? Og hvilke regler gælder på private områder? Hvornår kan man komme galt afsted? Vi har undersøgt sagen, og samlet svarene lige her.

Du må som udgangspunkt gerne filme offentlige områder, eksempelvis gågader og offentlige parkarealer. Du må også gerne dele videoen, selvom fremmede folk optræder derpå uden deres samtykke. Hvis folk i din video kan identificeres og de ikke ønsker at optræde i din video, har de ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af denne.

Du filmer i en gågade, skov eller park – hvad må du?

Video, som er optaget på offentligt tilgængelige arealer, kan som udgangspunkt udgives uden at indhente samtykke fra tilfældige forbipasserende.

Som hovedregel skal du dog altid gøre dig klart hvad formålet er med at optage videoen – og hvordan den skal bruges.

Hvis du eksempelvis ønsker at filme en gågade i myldretiden for at indfange det overordnede stemningsbillede, må du gerne offentliggøre videoen selvom andre folk optræder derpå.

Du må til gengæld ikke overlagt filme udvalgte personer på gaden, og du må ej heller følge dem rundt uden at indhente samtykke.

Formålet med at filme skal altså være at filme et offentligt område som helhed.

Eksempler på videoklip af folk, der kan offentliggøres uden samtykke

  • Kamera står på et stativ og filmer ned ad en gågade. Flere folk passerer tilfældigt forbi kameraet.
  • Du filmer langs en skovsti, hvor gående og cyklister tilfældigt passerer dig/jer.
  • Du filmer dog selv i en offentlig park, mens du går langs stien.

Du filmer i et supermarked, fitnesscenter eller restaurant – hvad må du?

Hvis du filmer i et supermarked, et fitnesscenter eller på en restaurant er du pludselig på privat område – og her gælder andre regler. Du kan sagtens komme ud for at private områder har deciderede forbud mod at filme eller tage billeder, og dette skal selvfølgelig overholdes. Det betyder dog ikke at det er forbudt at filme dig selv når du eksempelvis er ude at spise, men du bør som udgangspunkt ikke udgive video/billeder fra private områder til offentligheden eller anvende dem i kommercielt øjemed, medmindre du har indhentet de nødvendige tilladelser og evt. samtykker fra personer der optræder i videoen.

At du optager en video af dig selv og familien under en middag på en restaurant, hvor tjeneren tilfældigt passerer jer i baggrunden, betyder ikke nødvendigvis at den er ulovlig at dele. Du skal dog igen tænke på hvordan du deler denne video, og hvad formålet er med delingen. 

Eksempler på videoklip af folk, der ikke kan offentliggøres uden samtykke

  • Du filmer dit eget lægebesøg, hvor tilfældige patienter/personale også optræder i videoen.
  • Du filmer på en restaurant, mens du bevæger dig rundt mellem bordene.
  • Du filmer i en bank eller kontor, hvor folk sidder og arbejder.

Datatilsynet: Billeder/video af genkendelige personer betragtes som personoplysning

Om offentliggørelse af video/billeder af genkendelige personer, skriver Datatilsynet følgende:

“Når du (den dataansvarlige) vil offentliggøre et billede på internettet med identificerbare personer, er det afgørende, at du gør dig klart, hvad dit grundlag for at offentliggøre billedet er.”

Du er altså dataansvarlig, så snart der indgår genkendelige personer i dine videoer. Dette betyder ikke nødvendigvis at du skal gøre noget bestemt hvis du optager video med omtanke, men hvis formålet f.eks. er at overvåge/udstille en specifik person kan du komme galt afsted.

Hensigten med at offentliggøre en video fra en offentlig plads skal altså bunde i noget reelt, som ikke har noget med den specifikke person at gøre. Hvis du vil filme en specifik person, skal du som udgangspunkt altid indhente samtykke først – og derudover lade vedkommende vide hvor/hvornår videoen offentliggøres.

Reglerne på området er med andre ord ikke helt lige til, og du skal derfor helst kunne redegøre for hvorfor du filmer offentlige områder samt hvor du har tænkt dig at offentliggøre videoerne henne.

Hos Samvirke finder du desuden en god forklaring på hvorfor et billede med fremmede folk tæller som persondata om vedkommende.

Her forklares det også at det ofte handler om at bruge sin sunde fornuft, og at spørge om lov. Også selvom man er i offentligheden, og folk ikke nødvendigvis optræder i forgrunden af videoen.

Hvad siger straffeloven?

Du kan komme galt afsted, hvis du uberettiget filmer folk i offentligheden og lægger klippene på nettet til frit skue. Herunder er nogle eksempler på love, der er gode at kende.

§ 264a

“Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.”

Kilde: Retsinformation

§ 264d

“Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.”

Kilde: Retsinformation

Blufærdighedskrænkelse giver skærpet straf (§ 232)

Hvis du filmer folk på en måde, som krænker deres blufærdighed, kan straffen skærpes med op til 2 års fængsel.

For mindreårige skærpes straffen med helt op til 4 års fængsel.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar