Bliver du snart ledig? Her er 5 ting, du skal vide

ⓘ Netrådet er en uafhængig vidensportal. På denne side kan du se annoncelinks, som finansierer den daglige drift.

Hvornår skal du melde dig ledig hos jobcentret, og hvad sker der hvis du er selvforskyldt ledig? Bliv klogere på dit ledighedsforløb her.

Hvor (og hvornår) skal man melde sig ledig?

Hvis du bliver ledig, skal du huske at følge tidsfristerne for at få dagpenge udbetalt fra første ledighedsdag. Hvis du først melder dig ledig på et senere tidspunkt, kan du først få dine dagpenge udbetalt fra denne dato. Det er således i din egen interesse, at du husker dette.

1. Meld dig ledig på Jobnet (første dag som ledig)

Først og fremmest skal du melde dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig. Dette er meget vigtigt, da du tidligst kan få dagpenge fra din a-kasse fra dagen du melder dig ledig.

2. Udfyld ledighedserklæring (hurtigst muligt)

Når du er medlem af en a-kasse, skal du udfylde en ledighedserklæring hurtigst muligt. Din a-kasse behandler din ledighedserklæring, så du efterfølgende kan modtage dagpenge.

3. Send hjemsendelsespapirer til din a-kasse (hurtigst muligt)

Hvis du er blevet hjemsendt eller afskediget fra dit job, skal du også huske at sende dine hjemsendelsespapirer til a-kassen.

4. Opret dit CV på Jobnet (senest to uger efter du er meldt ledig)

Du skal oprette et CV på jobnet.dk, senest to uger efter du har meldt dig ledig. Dit CV skal være fyldestgørende, og du kan få hjælp af din a-kasse hvis du får brug for det. Din a-kasse vil efterfølgende gennemse dit CV og godkende det.

Er der forskel på at blive selvforskyldt eller ufrivilligt ledig?

Når du er medlem af en a-kasse, er der forskel på om din ledighed er selvforskyldt eller ej. Hvis du eksempelvis selv har sagt din stilling op, risikerer du en 3-ugers karantæneperiode fra dagpenge.

Herunder er eksempler på hvad der defineres som selvforskyldt ledighed:

 • Opsigelse af job uden gyldig grund.
 • Afskedigelse fra job af årsager, du selv er skyld i.
 • Hvis du siger nej til et arbejde, som jobcentret har formidlet til dig.
 • Hvis du stopper i et aktiveringstilbud uden gyldig grund.
 • Hvis dit aktiveringstilbud ophører af grunde, du selv er skyld i.
 • Hvis du siger nej til eller udebliver fra et aktiveringstilbud.

Hvis du ellers opfylder krav og regler fra din a-kasse, kan du modtage dagpenge efter endt karantæneperiode.

Der kan være enkelte gode grunde til at opsige eller afslå et jobtilbud, som ikke kan vurderes som selvforskyldte. Det kan eksempelvis være:

 • Du har lægeerklæring på at du ikke kan udføre dit arbejde, og ellers har forsøgt at få et andet arbejde på samme arbejdsplads.
 • Du kan ikke få passet børn med særlige behov for pleje.

A-kassen vurderer om din ledighed er selvforskyldt eller ej

Det er a-kassen, der vurderer om din ledighed er selvforskyldt eller ej. Står du derfor i en situation, hvor du overvejer at opsige dit job, bør du kontakte a-kassen først. A-kassen kan vurdere, om du kan opsige dit job af gyldige årsager, eller om det vil udløse en karantæneperiode fra dagpengeretten.

Udnyt mulighederne i din a-kasse

Hvis du snart bliver ledig, er der god grund til at overveje dine fremtidsmuligheder og planlægge et forløb med uddannelse eller kurser. Din a-kasse kan hjælpe dig med dette, og vi anbefaler at du udnytter dine muligheder fuldt ud. På den måde kan du opkvalificere dig i din ledighedsperiode, og dine nye kompetencer kan være til gavn når du søger job.

6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan få 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du enten er uuddannet eller blot har en kortvarig uddannelse. Du får dagpenge mens du deltager i denne uddannelse, som har til formål at udbygge eller give dig nye kompetencer.

Der er nogle enkelte krav, som du skal overholde for at kunne få adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse mens du er ledig og på dagpenge:

 • Du må ikke have en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (eller kan sidestilles hermed).
 • Du må gerne have en erhvervsuddannelse og en kort videregående uddannelse (som ikke overstiger erhvervsakademiniveau).

Det er din a-kasse, der træffer afgørelse om din ret til jobrettet uddannelse.

Uddannelsesløft (erhvervsuddannelse på dagpenge)

Hvis du er over 30 år, kan du i nogle tilfælde tage en erhvervsuddannelse på dagpenge. På UG.dk kan du lære mere om denne ordning, og se hvilke uddannelser der er omfattet.

Udover at være fyldt 30 år, skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være ufaglært, eller:
 • Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år eller:
 • Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin.

Hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har man udarbejdet en liste med uddannelser inden for fagområder, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er særligt stor. På disse uddannelser kan du få en højere dagpengesats, hvilket skal ses som et incitament til at begynde på specifikke uddannelser.

Se positivlisten her, og få et overblik over hvilke uddannelser der kan udløse en forhøjet dagpengesats.

Søg mange jobs – men gør det ordentligt

Det er vigtigt at du gør dig umage, når du søger job – også selvom du søger jobs.

Hvis du bliver ledig, skal du være aktivt jobsøgende for at få ret til økonomisk hjælp. Det betyder blandt andet, at du skal skrive et bestemt antal jobansøgninger hver uge.

Vi anbefaler, at du søger så mange jobs som muligt, men sørger for at lave en ordentlig jobansøgning til hver stilling. Det skinner hurtigt igennem, når du gør dig umage med din ansøgning.

Find gratis skabeloner til din jobansøgning her, hvis du savner inspiration til formatet af din jobansøgning. Det kan være en god idé at variere hver jobansøgning, så den ikke fremstår identisk med tidligere ansøgninger.

Tips til den gode jobansøgning

 1. Vær kort og præcis.
  Skriv højst en enkelt A4-side.
 2. Brug letlæselige skrifttyper.
  Det er ikke her, du skal udfolde dine kreative evner. Skrifttyper som Arial eller Times New Roman er glimrende valg, og findes som standard i alle gængse skriveprogrammer.
 3. Vælg en god overskrift.
  Her er der mulighed for at skille sig ud fra resten. Din overskrift skal være spændende, og give modtageren lyst til at læse videre.
 4. Tænk på dit sprogbrug.
  Mindre “Jeg”, “Mig”, “Min” og “Mit”, og mere “Du/I”. Fokuser på hvad du kan gøre for virksomheden, og ikke omvendt.
 5. Brug afsnit og punktopstillinger.
  Det kan ødelægge læselysten, at møde en solid mur af tekst. Husk derfor at dele teksten op i afsnit, og brug punktopstillinger til at fremhæve dine vigtigste budskaber.
 6. Udvælg kun de vigtigste kompetencer.
  Du kan sikkert hurtigt skrive mange sider om dine personlige og faglige kompetencer, men her skal du begrænse dig. Udvalg derfor de kompetencer, som du finder mest relevante for stillingen du søger.
 7. Underbyg med konkrete eksempler.
  Er du et ordensmenneske? Beskriv med eksempler fra det virkelige liv, hvordan du er et ordensmenneske og hvorfor det kan vise sig nyttigt for virksomheden.
 8. Husk stavekontrol og tegnsætning.
  Det kan virke sjusket og utiltalende på nogle virksomheder, hvis jobansøgningen er fyldt med stavefejl og grammatiske fejl. Har du svært ved dette, kan du evt. få en ven eller et familiemedlem til at kigge din ansøgning igennem.
 9. Send altid i PDF-format.
  På den måde undgår du at formatet skrider, hvis modtageren åbner din ansøgning i et andet tekstbehandlingsprogram.

Overvej at skifte branche

Det er aldrig for sent at skifte branche eller prøve nye udfordringer. Der er mange gode muligheder for uddannelse, selvom du er oppe i årene.

Hvis du alligevel går og er lidt træt af dit nuværende erhverv, er tiden måske inde til at prøve noget helt nyt. Er du over 30 år, kan din a-kasse måske endda hjælpe dig med dagpenge under uddannelsen. Dette kaldes for Udannelsesløft, og er en ordning der dækker mange erhvervsuddannelser i Danmark.

Uddannelsesløftet er en pulje, som du kan blive en del af hvis du imødekommer krav og kriterier herfor.

Eksperter i IT, sikkerhed og telefoni

Netrådet.dk er en uafhængig vidensportal til private forbrugere. Alle undersøgelser og guides er udarbejdet med hjælp fra et erfarent panel af eksperter, samt et tilbundsgående researcharbejde.

Kontakt redaktionen: thomas @ klikhuset.dk

Skriv en kommentar